Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.08.2010
Дата публікації 11.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Луцький райагропостач"
Юридична адреса* 43499, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В.
Керівник* Салецька Людмила Федосіївна - Голова правління. Тел: 0332245521
E-mail* lutskpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
У складі посадових осіб ВАТ„Луцький райагропостач” в зв’язку з перевиборами згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 09.08.2010р. (протокол №10) відбулися наступні зміни:
Звільнено:- голову спостережної ради Салецьку Ірину Василівну – паспорт серії АС №086866, виданий Луцьким РВ УМВС у Волинській обл. 06.05.96р.Обіймала дану посаду з 5 років. Частка у статутному капіталі ВАТ складає – 51,67%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено:- заступника голови спостережної ради Якимчука Валентина Ілліча – паспорт серії АС №773621 виданий Луцьким РВ УМВС у Волинській обл.27.03.01р.Обіймав посаду 5років. Часткою у статутному капіталі ВАТ не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено:- члена спостережної ради Кравчука Миколу Миколойовича– паспорт серії АС №217823 виданий Луцьким РВ УМВС у Волинській обл. 06.06.9727р.Обіймав посаду 5років. Часткою у статутному капіталі ВАТ не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено:- члена правління Точинського Василя Стратоновича – паспорт серії АС №859448 виданий Луцьким РВ УМВС у Волинській обл. 04.09 р.Обіймав посаду 3 років. Часткою у статутному капіталі ВАТ не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
Звільнено:- голову ревізійної комісії Новосад Галину Марківну– паспорт серії АС №835939 виданий Луцьким МВ УМВС у Вол. обл. 02.08.02р.Обіймала посаду 5 років. Частка у статутному капіталі ВАТ не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено заступника голови ревізійної комісії-Якимчук Валентину Василівну, паспорт серії АС №666047, виданий Луцьким РВУ МВС У Волю обл., обіймала посаду 5 років. Частка у СК становить 0,3%. Попереднє місце роботи ДПІ у м.Луцька. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено: головою спостережної ради Якимчука Валентина Ілліча – паспорт серії АС №773621 виданий Луцьким РВ УМВС у Волинській обл. 27.03.01р., терміном на 5 років, який являється представником ТзоВ «РММ» Лтд , частка якого у статутному капіталі складає 15,73%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено:- заступником голови спостережної ради Абрамюк Лідію Костянтинівну- паспорт серії АС №164410 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинській обл. 28.03.97 р., терміном на 5 років. Частка у СК ВАТ становить 0,05%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено: членом спостережної ради Салецьку Ірину Василівну, – паспорт серії АС №086866 виданий Луцьким МВ УМВС у Вол. обл.06.05.96р., терміном на 5 років. Попередне місце роботи ВАТ „Луцький райагропостач”., Частка у статутному капіталі ВАТ складає – 51,67%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено: членом правлінн Куліш Віктора Зіновійовича – паспорт серії АС №086256 виданий Луцьким РВ УМВС у Вол. обл. 25.04.96р., терміном на 5 років. Пенсионер. Частка у статутному капіталі ВАТ складає – 0,3%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено: головою ревізійної комісії Якимчук Валентину Василівну- паспорт серії АС №666047 виданий Луцьким РВ УМВС у Вол. обл. 21.04.06.99р., терміном на 5 років Попередне місце роботи ДПІ у м. Луцьку. Частка у СК становить 0,3%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено: заступником голови ревізійної комісії Франчук Ганна Іванівна, терміном на 5 років, паспорт серії АС №086271 виданий Луцьким РВУ МВС 23.05.96р. Пенсіонерка.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Салецька Людмила Федосіївна