Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.11.2012
Дата публікації 05.12.2012 16:01:14
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Луцький райагропостач"
Юридична адреса* 43499, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В.
Керівник* Салецька Людмила Федосіївна - Голова правління. Тел: 0332245521
E-mail* lutskpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів 29 листопада 2012 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
Звільнено:
- заступника голови спостережної ради Абрамюк Лiдiю Костянтинiвну, акціями товариства володіє в розмірі 0.0524%, обіймала посаду 3 роки.
- члена спостережної ради Салецьку Iрину Василiвну, акціями товариства володіє в розмірі 51,7%, обіймала посаду 3 роки
- члена правління Вишницького Iгора Iллiча, акціями товариства не володіє, обіймав посаду 3 роки;
- члена правління Кулiша Вiктора Зiновiйовича, акціями товариства володіє в розмірі 0,29954%, обіймав посаду 3 роки;
- члена ревізійної комісії –Федоренко Валерія Григоровича акціями товариства володіє в розмірі 0,1415%, обіймав посаду 3 роки

Призначено:
- заступника голови спостережної ради Салецьку Iрину Василiвну, акціями товариства володіє в розмірі 51,7%, терміном на 3 роки, попереднє місце роботи ВАТ "Волиньхолдiнг";
- члена спостережної ради Губанову Ірину Сергіївну, акціями товариства володіє в розмірі 0,29954%,терміном на 3 роки, попереднє місце роботи ТзОВ ТД «Луцьккондитер»;
- члена ревізійної комісії Абрамюк Лiдiю Костянтинiвну, акціями товариства володіє в розмірі 0.0524%, терміном на 3 роки

Члени правління не призначалися у зв’язку із утворенням одноосібного виконавчого органу. Директором обрано - Салецьку Людмилу Феодосіївну.

Посадові особи Товариства не надали згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Салецька Людмила Федосіївна