Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 19.06.2013
Дата публікації 19.06.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Орлея"
Юридична адреса* 43499, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В.
Керівник* Салецька Людмила Феодосіївна - Директор. Тел: 0332245521
E-mail* lutskpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – Публічне акцiонерне товариство "Орлея"
1.2. Організаційно-правова форма – Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Волинська обл., Луцький р-н, 43000, с. Гiрка Полонка,
вул., Горохiвська, 2в
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00902553
1.5. Міжміський код та телефон - 03322 608920, 332 260892
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 00902553smida.ua
1.7. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Емітент 19.06.2013р. отримав інформацію від власника акцій, про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій та повідомляє:
- пакет власника акцій – юридичної особи ТзОВ «РММ»ЛТД зменшився на 105000 шт. акцій, що становив – 15,73% статутного капіталу товариства (СК) і став дорівнювати 0;
- пакет власника акцій – фізичної особи Якимчук Валентини Василівни збільшився на 105000 шт. простих іменних акцій, що становить – 15,73% від СК і став дорівнювати 107000 шт. простих іменних акцій, що становить – 16,03% від СК товариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор _________________ Салецька Людмила Федосіївна
Підпис

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Салецька Людмила Феодосіївна