Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00902553
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 05/08/2005
Дата публікації 08/08/2005
Найменування емітента* ВАТ "Луцький райагропостач"
Юридична адреса* 40560 Україна, Волинська обл.,с.Гiрка Полонка, вул.Горохiвська,2в
Керівник* Салецька Людмила Федосiївна - Голова правлiння
Контактна особа* Салецька Людмила Федосiївна - Голова правлiння. Тел: (0332) 792 898
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00902553 05/08/2005 1 Голова спостережної ради Салецька Iрина Василiвна 51.66 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 1 Член правлiння Вишницький Iгор Iллiч 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 1 Голова ревiзiйної комiсiї Новосад Галина Макарiвна 0.00015 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 0 Голова ревiзiйної комiсiї Цись Вiра Андрiївна 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 1 Член спостережної ради Кравчук Микола Миколайович 0.251 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 1 Член спостережної ради Якимчук валентин Iллiч 0.154 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 0 Член спостережної ради Дидюк Олександр петрович 0.059 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 0 Член спостережної ради Бартощук Олександр Федорович 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 1 Член правлiння-гол. Бухгалтер Гвоздецька Алла Володимирiвна 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 0 Член правлiння-гол. Бухгалтер Медведчук Тамара Андрiївна 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 0 Член правлiння Кривов"язнюк Євген Григорович 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 1 Голова правлiння Салецька Людмила Федосiївна 10.5 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 0 Голова правлiння Кравчук Микола Миколайович 0.251 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає
00902553 05/08/2005 0 Голова спостережної ради Коростильова Надiя Данилiвна 0 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента немає