Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


26.04.2005

Постанова № 99-ВО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Волинське ТУ


ПОСТАНОВА № 99-ВО

м.Луцьк

2005-04-26

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник територіального управління Дмитрук Лідія Степанівна, розглянула матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства "Луцький райагропостач", код ЄДРПОУ 00902553, місцезнаходження: 40560, Волинська область, Луцький район, с.Гірка Полонка, вул.Горохівська, 26, р/р 26005530105001 у Волинському ГРУ ПриватБанку, МФО 303440,

ВСТАНОВИВ:

Відкритому акціонерному товариству "Луцький райагропостач" було видане для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери №259-ВО від 24.12.04р., згідно якого товариство було зобов'язане забезпечити усунення допущених порушень чинного законодавства, а саме: отримати у встановленому порядку в Національному депозитарії України міжнародний ідентифікаційний номер (код І8Ш) випуску цінних паперів і видати акціонерам сертифікати акцій встановленого зразка у термін до 20.03.05р. та надати до територіального управління інформацію, в межах визначеного терміну, про виконання розпорядження №259-ВО від 24.12.04р. з документами, що підтверджують його виконання. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери №259-ВО від 24.12.04р. направлено листом, що підтверджується поштовим реєстром від 25.12.04р. №14. Станом на 08.04.05р. товариство не надало до територіального управління інформацію у письмовій формі про усунення порушень законодавства про цінні папери згідно розпорядження №259-ВО від 24.12.04р. та документів, що підтверджують його виконання. Уповноваженою особою було винесено постанову гузо порушення справи від 08.04.05р. Товариство повідомлено про час та місце підписання акта про правопорушення, що підтверджується направленням рекомендованого листа (поштова квитанція №227686 від 21.04.05р.) Представник товариства прибув на розгляд справи та в поясненні від 26.04.05р. вказав, що товариство не виконало розпорядження №259-ВО, в зв'язку з важким фінансовим станом. Відповідно «.до викладеного, на підставі п.З ст.П Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96р №448/96-ВР та п.18.5 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997р. №2 у редакції рішення Комісії від 13.02.2001 року №27, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 березня 2001р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ненадання інформації про виконанння розпорядження накласти на ВАТ "Луцький райагропостач" штраф у розмірі 17 (сімнадцять) гривень. 2. ВАТ "Луцький райагропостач" в 15-денний термін з дня одержання цієї постанови перерахувати вказаний штраф відділенню Державного казначейства в Луцькому районі. Одержувач коштів - Держбюджет Луцькоого району, код платежу 23030300, рахунок 31110101800208 в УДК у Волинській області, МФО 803014, ідентифікаційний код одержувача 21740391 3. Відповідь на постанову та копію платіжного документу про перерахування штрафу надіслати на адресу територіального управління не пізніше 5-ти банківських днів після закінчення вищевказаного терміну сплати. У разі невиконання цієї постанови, штраф буде стягнуто в примусовому порядку. 4. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено • протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку. Строк пред'явлення постанови до виконання 26.07.05р