Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


20.05.2005

Постанова № 154-ВО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Волинське ТУ


ПОСТАНОВА № 154-ВО

м.Луцьк

2005-05-20

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник територіального управління Дмитрук Лідія Степанівна, розглянула матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства „Луцький райагропостач ", код ЄДРПОУ 00902553, місцезнаходження: 43499, Волинська область, Луцький р-н, с. Гірка Полонка, р/р 26005530105001 у ВГРУ ПриватБанк, МФО 303440,

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство „Луцький райагропостач" не подало особливу інформацію про отримання кредиту на суму, що становить понад 50% зареєстрованого розміру статутного фонду, чим порушило вимоги підпункту "ж" ст. 25 Закону України „Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1991р. №І202-ХІІ з наступними змінами. Дії товариства носять ознаки правопорушення, за яке передбачена відповідальність згідно ст.11 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96р. №448/96-ВР з наступними змінами. Уповноваженою особою було винесено постанову про порушення справи від 27.04.05р. Товариство повідомлено про час та місце підписання акта про правопорушення, що підтверджується направленням рекомендованого листа (поштова квитанція №229862 від 29.04.05р.) Представник товариства прибув для підпистання акту про правопорушення. Від товариства не надходило клопотання про відкладення розгляду справи. Відповідно до викладеного, на підставі п.3 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від,30.10.96р №448/96-ВР та її. 18.3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.1997р. №2 у редакції рішення Комісії від 13.02.2001 року №27. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 березня 2001р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ненадання особливої інформації накласти на ВАТ „Луцький райагропостач ' штраф у розмірі 51 (п'ятдесят одна) гривня. 2. ВАТ „Луцький райагропостач " в 15-денний термін з дня одержання цієї постанови перерахувати вказаний штраф відділенню Державного казначейства в Луцькому районі, одержувач коштів Держбюджет Луцького району, код платежу 23030300, рахунок 31114106500208 в УДК у Волинській області, МФО 803014, ідентифікаційний код одержувача 21740391. 3. Відповідь на постанову та копію платіжного документу про перерахування штрафу надіслати на адресу територіального управління не пізніше 5-ти банківських днів після закінчення вищевказаного терміну сплати. У рай невиконання цієї постанови, штраф буде стягнуто в примусовому порядку. 4. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом, десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку. Строк пред'явлення постанови до виконання 20.08.05р