Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


20.12.2007

Постанова № 116-ВО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Волинське ТУ


ПОСТАНОВА № 116-ВО

м.Луцьк

2007-12-20

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Волинського територіального управління Дмитрук Лідія Степанівна, на підставі ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448/96-ВР від 30.10.96р. у відношенні відкритого акціонерного товариства «Луцький райагропостач», код ЄДРПОУ 00902553, р/р 26004072123801 в АКБ ТАС “Комерцбанк”, МФО 300164, адреса: 43499, Луцький р-н, с. Г. Полонка, т. (03322) 92 898,

ВСТАНОВИВ:

ВІдкрите акціонерне товариство “Луцький райагропостач” несвоєчасно розкрило особливу інформацію на фондовому ринку про зміну в персональному складі посадових осіб, що відбулась 10.11.07р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, чим порушило вимоги р.ІI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06р., №1591. Викладене підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №116-ВО від 13.12.07р. Представник товариства для розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибув. Під час розгляду справи представником товариства з приводу вчиненого правопорушення надано пояснення, яке приєднане до матеріалів справи. Обставиною, що пом’якшує відповідальність юридичної особи, є відсутність вчинених правопорушень на ринку цінних паперів протягом попереднього року. Таким чином, вина юридичної особи та факт правопорушення доведені матеріалами справи. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96р., №448/96-ВР з наступними змінами та п.18.3. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97р., №2 у редакції рішення Комісії від 13.02.01р., №27, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.01р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне подання особливої інформації накласти на відкрите акціонерне товариство “Луцький райагропостач” штраф у розмірі 170,0 ( сто сімдесят) гривень. 2. ВАТ “Луцький райагропостач” в 15-денний термін з дня одержання цієї постанови перерахувати вказаний штраф відділенню Державного казначейства у м.Луцьк, одержувач коштів Держбюджет м.Луцьк, код платежу 21081100, рахунок 31110106700002 в ГУДКУ у Волинській області, МФО 803014, ідентифікаційний код одержувача 21741605. 3. Відповідь на постанову та копію платіжного документу про перерахування штрафу надіслати на адресу територіального управління не пізніше 5-ти банківських днів після закінчення вищевказаного терміну сплати. У разі невиконання цієї постанови, штраф буде стягнуто в примусовому порядку. 4. Дану постанову вручити представнику товариства, до якого застосовано санкцію, під розпис. 5. Протягом 5-ти робочих днів направити електронну форму постанови для оприлюднення Державній установі «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.