Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


03.12.2009

Постанова № 202-ВО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Волинське ТУ


ПОСТАНОВА № 202-ВО

м.Луцьк

2009-12-03

Я, Уповноважена особа Комісії – начальник Волинського територіального управління ДКЦПФР Дмитрук Лідія Степанівна, на підставі ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96р №448/96-ВР зі змінами і доповненнями у відношенні відкритого акціонерного товариства “Луцький райагропостач”, місцезнаходження: 43000, Волинська обл., Луцький р-н, , с. Г. Полонка, код ЄДРПОУ 00902553, поточний рахунок 26004072123801 у ВАТ “Сведбанк”, МФО 300164,

ВСТАНОВИВ:

ВАТ “Луцький райагропостач” порушило строки розкриття регулярної річної інформації в офіційному друкованому виданні (15.05.2009р.) та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (15.05.2009р.), чим порушило вимоги ст.40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006р. №3480-IV та п.1 гл.7 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591. Викладене підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 202-ВО від 19.11.2009р. Представник товариства на розгляд справи не прибув. Вина товариства та факт правопорушення доведені матеріалами справи. Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 5 ст.8 ЗУ №448/96-ВР,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства (несвоєчасне розміщення регулярної річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та несвоєчасне опублікування в офіційному друкованому виданні) винести відкритому акціонерному товариству “Луцький райагропостач” попередження. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. Постанова набирає чинності з дати її винесення. Уповноважена особа Комісії Л. Дмитрук