Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Салецька Людмила Федосіївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.08.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Орлея"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43000 Волинська обл., Луцький р-н, с. Гiрка Полонка, вул., Горохiвська, 2в
4. Код за ЄДРПОУ 00902553
5. Міжміський код та телефон, факс 332 260892 332 262495
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.08.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень.Цінні папери України
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00902553smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.08.2015 звільнено Член ревізійної комісії Абрамюк Лiдiя Костянтинiвна АС 164410
28.03.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
0.05
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента звільнено: - Члена ревізійної комісії Абрамюк Лiдiю Костянтинiвну - паспорт серії АС №164410, виданий 28.03.1997 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Займала дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, якими володіє дана особа становить 87,5 грн., що складає 0,05% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 звільнено Головний бухгалтер Ефремова Ольга Олександрiвна АС 863677
21.02.2003 Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента звільнено: - головного бухгалтера Ефремову Ольгу Олександрiвну - паспорт серії АС № 863677 , виданий 21.02.2003 р. Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi. Займала дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 0 грн., що складає 0% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 призначено Директор Салецька Людмила Феодосiївна АС 219468
10.06.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
1049
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. на посаду директора товариства, строком на 3 роки, призначено: - Салецьку Людмилу Феодосiївну - паспорт серії АС 219468 , виданий 10.06.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 17914,75 грн., що складає 10,49% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 звільнено Директор Салецька Людмила Феодосiївна АС 219468
10.06.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
10.49
Зміст інформації:
У складі посадових осіб Публічного акцiонерного товариство "Орлея", згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 17.08.15 р., у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента відбулися наступні зміни: а саме : звільнено - Директора - Салецьку Людмилу Феодосiївну - паспорт серії АС 219468 , виданий 10.06.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Займала дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 17914,75 грн., що складає 10,49% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 звільнено Голова спостережної ради Якимчук Валентин Iллiч АС 773621
27.03.2001 Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi
0.15
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента звільнено: - Голову спостережної ради Якимчука Валентина Iллiча - паспорт серії АС №773621, виданий 27.03.2001 Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi. Займав дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 257,5 грн., що складає 0,15% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 звільнено Заступник голови спостережної ради Салецька Iрина Василiвна АС 086866
06.05.1996 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
51.7
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента звільнено: - Заступника голови спостережної ради Салецьку Iрину Василiвну - паспорт серії АС №086866, виданий 06.05..1996 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Займала дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 86246,25 грн., що складає 51,7% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 звільнено Член спостережної ради Губнова (Франчук) Iрина Сергiївна АС 176340
17.02.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
0.3
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента звільнено: - Члена спостережної ради Губнову Iрину Сергiївну - паспорт серії АС №176340, виданий 17.02.1997 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Займала дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 500 грн., що складає 0,3% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 звільнено Голова ревізійної комісії Якимчук Валентина Василiвна АС 666047
21.04.2000 Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi
16
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента звільнено: - Голову ревізійної комісії Якимчук Валентину Василiвну - паспорт серії АС №666047, виданий 21.04.2000 р. Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi. Займала дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, якими володіє дана особа становить 26750 грн., що складає 16% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 звільнено Заступник голови ревізійної комісії Франчук Ганна Іванівна АС 862711
23.05.1996 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
0.3
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. у з в'язку їз закінченням терміну повноважень посадових осіб емітента звільнено: - Заступника голови ревізійної комісії Франчук Ганну Іванівну - паспорт серії АС №862711, виданий 23.05.1996 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Займала дану посаду з 29.11. 2012 р.. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 500 грн., що складає 0,3% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 призначено Голова спостережної ради Салецька Iрина Василiвна АС 086866
06.05.1996 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
51.7
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. на посаду голови спостережної ради, строком на 3 роки, призначено Салецьку Iрину Василiвну - паспорт серії АС №086866, виданий 06.05..1996 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 86246,25 грн., що складає 51,7% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 призначено Заступник голови спостережної ради Федоренко Валерій Григорович АС 725040
28.11.2000 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
0.1415
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. на посаду заступника голови спостережної ради, строком на 3 роки, призначений Федоренко Валерія Григоровича, паспорт: серія АС № 725040, виданий 28.11.2000 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi, Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1415%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 236,025 грн. Попереднє місце роботи Волинський обласний протитуберкульозний диспанцер, електрик. На данний час - пенсионер. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
17.08.2015 призначено Член спостережної ради Губнова (Франчук) Iрина Сергiївна АС 176340
17.02.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
0.3
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. на посаду члена спостережної ради строком на 3 роки призначено Губнова (Франчук) Iрина Сергiївна, паспорт серії АС №176340, виданий 17.02.1997 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 500 грн., що складає 0,3% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 призначено Голова ревізійної комісії Якимчук Валентина Василiвна АС 666047
21.04.2000 Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi
16
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. на посаду голови ревізійної комісії, строком на 3 роки, призначено Якимчук Валентину Василiвну - паспорт серії АС №666047, виданий 21.04.2000 р. Луцьким МВ УМВС у Волинськiй областi. Розмір пакету акцій емітента, якими володіє дана особа становить 26750 грн., що складає 16% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 призначено Заступник голови ревізійної комісії Франчук Ганна Іванівна АС 862711
23.05.1996 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
0.3
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. на посаду заступника голови ревізійної комісії строком на 3 роки призначено Франчук Ганну Іванівну - паспорт серії АС №862711, виданий 23.05.1996 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Розмір пакету акцій емітента, яким володіє дана особа становить 500 грн., що складає 0,3% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.08.2015 призначено Член ревізійної комісії Абрамюк Лiдiя Костянтинiвна АС 164410
28.03.1997 Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi
0.05
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів ПАТ "Орлея" від 17.08.2015 р. на посаду члена ревізійної комісії, строком на 3 роки, призначено Абрамюк Лiдiю Костянтинiвну - паспорт серії АС №164410, виданий 28.03.1997 р. Луцьким РВ УМВС у Волинськiй областi. Розмір пакету акцій емітента, якими володіє дана особа становить 87,5 грн., що складає 0,05% від розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада головного бухгалтера виведена зі штатного розкладу, у зв'язку з зменшенням виробничих обсягів.